Hyvlade trägolv – för en gammaldags känsla

När du köper obehandlat golv kan du välja att hoppa över slipningen och i stället behandla plankorna på annat sätt. Hyvlade trägolv ger en jämnare, glattare yta än slipade golv och kan vara det bästa valet om du till exempel vill behandla sitt golv med såpskurning och få ett riktigt gammaldags skurgolv. Du kan också olja, lacka eller luta golvet för att få den känsla du vill ha.

”Att hyvla golvbrädor är roligt men slitigt, och det gäller att man har rätt sorts hyvel (helst en rubank) och att man fräschat upp sin hyvelteknik lite sedan slöjden i skolan”

Ett alternativ är att köpa ohyvlat virke direkt från en brädgård och sedan hyvla plankorna själv, om du är beredd att lägga ner lite jobb. Att hyvla golvbrädor är roligt men slitigt, och det gäller att man har rätt sorts hyvel (helst en rubank) och att man fräschat upp sin hyvelteknik lite sedan slöjden i skolan. Har du mycket golv som ska hyvlas kan det dock vara bättre att lämna in plankorna för att få dem hyvlade, hos en snickerifirma eller ett sågverk.

Att slipa är inte det bästa för alla golv

När man slipar ett golv ruggar man upp ytan, fibrerna rivs upp åt alla håll. Detta gör träet mer mottagligt för ytbehandlingar som lack, vax och liknande, men det gör också träet mjukare och mindre motståndskraftigt. I ett hyvlat golv däremot river man inte upp ytan, utan skär snarare ytan i fiberriktningen, vilket gör den glattare, hårdare och betydligt mer lämplig för ytbehandlingsmetoder som såpskurning och lutning.

Hyvlade golvplankor blir utmärkta skurgolv

Bor du i ett äldre hus kan hyvlade trägolv vara mycket passande. Såpskurade golv på hyvlat furu var den vanligaste golvtypen i svenska hem i början av 1900-talet. Ett såpskurat äldre golv är i princip outslitligt och är mycket lätt att rengöra och underhålla. Det räcker vanligtvis med att man skurar golvet med kallt vatten och såpa någon gång per år.

Att tänka på när du hyvlar

Köper du ett obehandlat trägolv i ett byggvaruhus är det i regel redan hyvlat. Men du behöver oftast ändå hyvla ner en del ojämnheter med en putshyvel. Att hyvla är relativt enkelt, om du tänker på ett par saker. Det gäller att alltid hålla ett konstant tryck på hyveln, så att den inte tar ojämnt. Ett vanligt misstag är att öka trycket på hyveln när du kommer ut mot kanterna. Det ger en ojämn yta. Om hyvelspånen är likformiga och lika stora vet du att du gör rätt.

Du ska också tänka på att hyvla i fibrernas längdriktning, du märker om det gå trögt när du hyvlar att det fungerar bättre i andra riktningen. Då och då bör du också rensa i hyvelns spåröppning med en trästicka eller liknande, aldrig med metall.