Vackra trägolv utan kvistar

Alla träd har kvistar, och följaktligen har också de plankor man sågar ut från ett träd även de kvistar i varierande antal. Dessa kvistar blir synliga på ett trägolv, men tycker man illa om kvistar i golvet går det dels att välja ett träslag som naturligt har mindre kvistar. Man kan även välja en speciell sortering där golvplankor med färre eller inga kvistar valts ut.

”Av våra inhemska träslag har ek, ask, bok och framför allt lönn mycket få kvistar och ger jämna, harmoniska golv. I regel gäller det att titta efter den finaste sorteringen i handeln om man vill ha ett så kvistfritt golv som möjligt”

Ett helt kvistfritt trägolv är inte helt lätt att få tag på, och blir dyrare. Men att hitta ett golv med få, små kvistar går oftast bra. Här har det också betydelse vilket träslag man väljer. Av våra inhemska träslag har ek, ask, bok och framför allt lönn mycket få kvistar och ger jämna, harmoniska golv. Importerade, exotiska träslag som jatoba och merbau har även de generellt få eller inga kvistar. I regel gäller det att titta efter den finaste sorteringen i handeln om man vill ha ett så kvistfritt golv som möjligt.

Livligt eller störande?

Vissa tycker inte att det gör något att ett golv har kvistar i sig, utan tycker bara att det ser naturligt ut och livar upp. Andra stör sig mycket på kvistar och tycker att de gör golven fula. För många och för framträdande kvistar kan verkligen ge golvet ett rörigt och oroligt intryck. Sett från andra hållet kan ett helt kvistfritt trägolv faktiskt uppfattas som lite tråkigt och livlöst. Det är som alltid med golv, var och en har sin smak och det är naturligtvis din åsikt om kvistar som betyder något när du själv ska välja golv.

Titta på sorteringen

Trägolv delas alltid in i sorteringar, och ofta sorteras golvplankorna efter mängden kvistar. Det gör att du kan välja att lägga ett billigare trägolv med mycket kvistar i rum där golvets utseende har mindre betydelse. Det gör också att du kan välja den finaste sorteringen till vardagsrummet. Förstasorteringar har ofta minimalt med kvistar och de som finns är små, friska och diskreta.

Påverkar kvistar golvets kvalitet?

Det finns olika typer av kvistar i trägolv. Till exempel är det stor skillnad mellan frisk kvist och rötkvist. Den förra är ljusare och harmonierar mer med det omgivande träet och den senare typen är svart och ofta upplevs som iögonfallande och ful. Kvistarna kan ha en viss betydelse för golvets hållbarhet. Särskilt om det rör sig om många och stora rötkvistar eller kvistar som riskerar att lossna och skapa kvisthål. Det går dock alltid att täppa igen ett kvisthål och kvistarnas betydelse för golvets hållbarhet ska inte överdrivas.