Tips för dig som vill lägga lamellparkett

Rent generellt så brukar man rekommendera professionell hjälp då det handlar om att lägga parkettgolv. Det säger vi inte i syfte att du ska anlita oss (vilket naturligtvis är fullt möjligt) utan av den enkla anledningen att ett parkettgolv kräver lite mer omsorg och att man inte har samma utrymme för misstag som vid exempelvis ett klickgolv. Naturligtvis givet vilken typ av parkett det handlar om också; vilket mönster och hur stavarna ser ut. Det är avgörande.

Men, det är inte omöjligt att lyckas lägga exempelvis en lamellparkett på ett snyggt sätt även som lekman. Tid är emellertid ofta det som avgör slutresultatet. Saknar du tid så kommer du att stressa och det är då misstagen begås.

Se till att dela upp jobbet över fler timmar och var inte rädd för att bryta och ta några pauser emellanåt i syfte att sortera tankarna och, så att säga, få tillbaka synen. Vid läggning av lamellparkett så kan man fastna med ögonen och till slut inte ha en aning om vilken stav som ska sättas var. Om ni förstår vad vi menar.

Så här lägger du en lamellparkett

Först och främst. Lamellparkett är ett av de vanligaste golven i Sverige och det är ett golv som består av tre stycken sammanpressade skikt. Det yttersta kan men fördel väljas i en tjocklek om minst 2.5mm; detta möjliggör nämligen en slipning då golvet blivit slitet. Mellanskiktet består normalt av trälameller medan det tredje skiktet är baksidefanér. Syftet – och den stora fördelen – med att använda tre skikt är att man minskar på golvets fuktrörelser.

I och med att trä är ett levande material och att luftfuktighet vid varje årstid skapar rörelse så kan ett trägolv börja bukta och spricka. Därför läggs normalt också en lamellparkett flytande – detta för att ytterligare reducera fuktens påverkan.

Hur lägger du då en lamellparkett? Vi ger några råd där vi utgår från en spontad stavparkett.

Lägga lamellparkett – steg för steg

Det första du ska göra då du köpt din parkett det är faktiskt följande: absolut ingenting. Den ska ligga ouppackad i det rum där den ska läggas och detta för att den ska anpassa sig till den rådande luftfuktigheten.

Tänk på att: Mäta upp golvytan och att räkna på att ungefär 5% spill kommer att finnas. Ytan under ska vara slät. Slipa och använd golvspackel om det behövs. lägg ut underlagsfoam för att minska ljudnivån. Den ska tejpas vid väggarna och ligga kant i kant vid varje våd – ingen överlappning; plant underlag. Ska golvet läggas på ett cementgolv så bör du använda en fuktspärr – likaså om du har golvvärme.

1. Steg ett

Börja i det vänstra hörnet med den första staven – det urfrästa notspåret ska ligga mot väggen. Skapa en rörelsefog mellan vägg och golv med hjälp av kilar av en storlek på 7-10 mm. Den avslutande brädan i den första raden ska du kapa – 7-10 mm från väggen – och den bit som blir över ska sedan börja den kommande raden. Se till att det är vinkelrätt direkt. Är det inte det så kommer problemen att fortsätta och bli mer och mer synliga. Börja om ifall det krävs. Det tar lite längre tid, men det är i slutändan värt det.

OM den sista brädbiten från den första raden inte är längre än 30 cm så kan du kapa en ny istället. Alla kortsideskarvar ska vara förskjutna och detta med ungefär 30 centimeter.

2. Steg två

Vinkla ihop alla långsidor. Vissa bitar kan vara svåra att klicka fast och där kan det underlätta att använda en hammare samt ett mellanlägg. Det senare ska alltid användas då du annars riskerar att skada träet.

3. Steg tre

Sista biten. Här kommer du att måsta såga för att justera bredden. Gör detta noggrant. Kom ihåg att ge några millimeters rörelseavstånd till väggen och kapa till en bit som passar in mot den föregående raden.

Specialanpassade bitar

Kom ihåg att vissa delar kan behöva anpassas. Har du radiatorer med vattenrör så måste du också anpassa stavarna mot dessa. Det är inte så svårt. Mät först ut var rören kommer att sitta i förhållande till staven, märk ut detta och borra sedan två hål. Därefter så tar du en sticksåg och sågar mellan hålen i fråga och snett ut mot stavkanten. Ta bort biten och sätt staven på plats innan du avslutar med att trycka fast den lilla biten du nyss sågat loss igen. Här kan du även limma lite för bättre hållbarhet.

Kontakta oss

Känner du att du vill ha hjälp av en utbildad golvläggare är det bara att kontakta oss. Vi lägger alla typer av lamellparkett samt en rad andra golvtyper.