Vilken färg ska man ha till lister och dörrfoder?

Tak, golv och lister bör ha olika anpassade färger och kulörer. Vilken färg ska man ha till lister och dörrfoder?

Genom att välja rätt färg blir det både snyggast, hållbarast och billigast. När man ska måla lister och dörrfoder bör man göra ett grundligt underarbete, grunda och välja rätt färg. Ska nya lister monteras går det att köpa redan grundmålade lister men även helt färdigmålade, ett enkelt sätt att själv undvika detta moment. Dessutom är målningen extremt slät och ren.

Vill man däremot inte ha de kulörer som det finns färdigmålade lister i får man göra arbetet själv. Detsamma gäller om de nuvarande listerna behöver målas om eftersom de gulnat.

Förarbete

Tvätta ytan som du ska måla med en målartvätt. En vanlig orsak till att ommålning sker inomhus är att listerna har gulnat. I detta fall kan du använda ett rengöringsmedel som just är anpassat till gulnat trä. Följ instruktionerna gällande hur medlet ska spädas. Det vanligaste är att medlet appliceras med en fuktig trasa varpå man torkar av ytan med en torr trasa. Slipa gärna innan rengöring om det är kvistar eller sprickor. Eventuellt behöver även spackling ske.

TIPS: Täck golvet med täckpapp och isoleringstejp innan du påbörjar arbetet. Använd olika skrapor för att komma åt i alla hörn och vrår.

Grundmålning

Grundmålning sker för att både minska risken för missfärgningar och för att inte kvistar ska synas igenom. Köp exempelvis kvist- och spärrgrundning om listerna ska målas från grunden. Det går även att använda grundfärg för inomhusbruk som generell lösning. Är det däremot många kvistar rekommenderar vi en specifik grundfärg för detta.

TIPS: Grundmåla först en gång. Använd sedan spackel för att spackla igen spikhål med mera. Spacklet fastnar bättre på grundfärg än direkt på trä.

Målning

Nu applicerar vi en lackfärg. De flesta färger ska man stryka två gånger för att skapa en jämn och fin yta. För att få en finare yta kan mattslipning ske mellan dessa två målningar. Enligt Jotun, som är en av de större tillverkarna av inomhusfärg i Sverige, bör slipning framförallt ske vid målning med blank färg.

TIPS: Lägg pengar på riktigt bra penslar och detta i olika storlekar. Det kommer underlätta målningen avsevärt och gör att man lättare kommer åt överallt.

Alltid vid renovering

Måla alltid om, eller byt ut, listerna vid renovering i ett rum om man byter ut tapeterna eller slipar golvet. Det är lika bra att göra alla ytor på en och samma gång för att ”vara i fas”.